STOP DOING THINGS YOU DON’T WANT TO DO

„Nie mam już czasu na robienie tego, czego nie chcę”

To zdanie pada w filmie „Wielkie piękno” Paolo Sorrentino.

Chcę tak żyć. Chcę robić to, co chcę. Nie chcę tracić czasu na robienie tego, czego robić nie chcę. Może to trochę chciwe założenie. Będąc jednostką żyjącą w społeczeństwie trudno jest całkowicie tego nie uniknąć. Czasem trzeba będzie zrobić coś, na co nie ma się ochoty. Jednak pora wbić sobie do głowy: w naszym życiu od nas zależy więcej niż nam się wydaje. Nikt za nas tego życia nie przeżyje. Czas skupić się na tym, czego się tak naprawdę chce.

Czego nie chcę?

Nie chcę robić czegoś, bo inni już to zrobili. Mieć czegoś, bo tamci już mają. Wpadać w rutynę robiąc ciągle te same rzeczy w ten sam sposób. Tracić czasu na ludzi, którzy podcinają mi skrzydła. Wyczekiwać aż ktoś da mi szczęście. Iść na łatwiznę. Pędzić bez zatrzymywania. Spinać się, gdy coś nie idzie po mojej myśli, a nie mam na to wpływu. Uzależniać swojego szczęscia tylko i wyłącznie od obecności ludzi wokół. Wstawać rano z myślą, że czeka mnie kolejny zwykły dzień.

A czego ja chcę?

Chcę podejmować własne, świadome decyzje. Poszukiwać swoich pasji, próbować nowych rzeczy. Wywoływać uśmiech na twarzach moich bliskich i przyjaciół. Otaczać się ludźmi z pasją, których słucha się z przyjemnością. Ludzi, którzy mnie motywują, ciągną w górę i dla których ja mogę zrobić to samo. Dawać szczęście innym. Szukać nowych rozwiązań, poświęcać czas na refleksję. Nauczyć się odpuszczać, gdy nie jestem w stanie nic zrobić. Być szcześliwa sama ze sobą. Budzić się z myślą, że to ode mnie zależy, jak bardzo cudownym uczynię ten dzień.

Będę wracać do tej listy. Modyfikować ją. I za każdym razem przypominać sobie, że życie jest zbyt krótkie, by robić rzeczy, których robić się nie chce.

M.

***

„I don’t have time to do things, which I don’t want to do”

That is a sentence from Paolo Sorrentino’s movie – „La grande bellezza”:

I wanna live like that. I wanna do, what I want to do. I don’t want to waste my time on doing something, which I don’t want to do. Maybe it’s pretty greedy kind of assumption. It’s not easy to avoid it as a individual and a part of society. Sometimes you have to do something, which you don’t feel like doing it. However, it is time to get into my head: in my live more things depend on me than it appears. Nobody will live that life instead of me. It’s time to focus on things, which I really want.

What I don’t want?

I don’t want to do something, cause other people have already done it. Have something, cause they have got it. Fall into a routine by doing all the time the same things in the same way. Wasting my time for people, who undercut me. Waiting for someone who will give me a happiness. Taking the easy way out. Rushing without any stops. Bucking up, when something doesn’t go as I’ve assumed and I don’t have any impact on that. Making my happiness conditional just from presence of people around. Getting up in the morning with thought, that it’s gonna be another ordinary day.

And what I want?

I wanna make my own, aware decisions. Looking for new passions, trying new things. Raising a smile on my loved ones faces. Surrounding by people with passion, who I listen with pleasure. People, who motivate me, pull me up and I can do the same for them. Sharing happiness with other people. Looking for new solutions, spending some time on reflection. Learn how to let it go, when I’m not able to do anything. Be happy just with me, myself and I. Waking up in the morning with thought, that it depends just on me, how wonderful I will make that day.

I will get back to that list. I will modify it. And every time I will remind, that life is to short to do things, which I don’t want to do.

M.

Dodaj komentarz